Tilburg University

Understanding Society

Tilburg University (TiU, tot 2010 Universiteit van Tilburg, UvT) is een katholieke universiteit in Tilburg en is gespecialiseerd in mens- en maatschappijwetenschappen.
Zij organiseert jaarlijkse diverse activiteiten (lezingen, congressen, onderwijsprogramma’s) die zijn terug te voeren op haar identiteit.

Voor de TiU maakten wij, in opdracht van Canon, verschillende uitingen waaronder: oraties, programma brochures open dagen, Code of Conduct info uitingen en interactieve formulieren met rekenscripts.