Rots & Water

psychofysieke training voor kinderen

Rots&Water van het Gadaku Instituut is een psychofysieke training voor jongens en meisjes in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. De laatste tijd wordt Rots&Water training ook ingezet bij vluchtelingenwerk, zowel bij het COA als bij Fedasil in België.

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.
Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.

Voor docent Rots&Water Dave de Crom van REC4 school ‘de Kornalijn’ maakten wij een mooi certificaat om aan de (jonge) leerlingen uit te rijken.