Stichting Lentekind

orthopedagogisch dagcentrum voor ontwikkeling & beweging

Stichting Lentekind is een orthopedagogisch dagcentrum in Zeeland voor kinderen van 0 tot ongeveer 7 jaar met een verstandelijke beperking/ontwikkelingsachterstand en kinderen en jongvolwassenen met een ernstige meervoudige beperking van 0 tot ongeveer 25 jaar.

De naam Lentekind verwijst naar het seizoen de lente. Het seizoen waarin groei en bloei centraal staan. Op het dagcentrum ligt de focus op ontwikkeling. Dagelijks wordt het ‘Lentekind spel- en bewegingsprogramma’ met de kinderen/jongvolwassenen gedaan en er wordt gewerkt met de methode ‘Kleine Stapjes’. Iedere vooruitgang zal de kwaliteit van het leven verbeteren. Bij het ene kind is dat leren lopen, bij een kind/jongvolwassene met een ernstig meervoudige beperking is dat bijvoorbeeld verbetering van het oogcontact of vermindering van spanning in het lichaam. Er worden ook groepsactiviteiten georganiseerd, zoals muziekmiddagen en zwemmen.

Deze stichting dragen wij een warm hart toe, we ondersteunen deze stichting door wat uitingen te verzorgen, waaronder wat drukwerk en de website. Kijk eens op hun website voor meer informatie, ook als u deze stichting financieel wil ondersteunen!