fotoretouche

een vak apart

Een opknapbeurt voor foto’s is soms nodig om het beste te halen uit een afbeelding.

Zonder afbreuk te doen aan het oorspronkelijke beeld, retouchen wij een afbeelding zo, dat plaatsing op de cover van bijvoorbeeld een magazine soms wél een optie blijkt te zijn, vaak dus het verschil tussen het gebruiken en niet gebruiken van een afbeelding.

Goede fotoretouche laat het karakter van de foto spreken zonder een gimmick te worden!