Privacy & cookies

Voor het laatst gewijzigd op: 01-01-2021

V.O.F. Wentelwereld, gevestigd aan Bredasestraat 15, 4611 CE Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens

V.O.F. Wentelwereld
Bredasestraat 15
4611 CE Bergen op Zoom

T: +31 640 482 967
T: +31 628 780 065
W: http://wentelwereld.nl/

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken gegevens van personen met wie wij een klantrelatie hebben, willen krijgen of hebben gehad én van personen die een (open) sollicitatie bij ons doen. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • (voormalige) klanten
  • personen die interesse tonen in onze diensten en hun gegevens achterlaten via ons contactformulier
  • personen die via ons contactformulier of per mail solliciteren voor een (stage)baan en hun gegevens achterlaten

V.O.F. Wentelwereld beschikt over persoonsgegevens als je deze zelf aan ons hebt verstrekt of gebruik maakt van onze diensten. Wij kunnen ook over deze gegevens beschikken door openbare bronnen te raadplegen als aanvulling op onze diensten, mocht dit nodig blijken.

Categorieën van persoonsgegevens

  • NAW-gegevens
  • Contractgegevens
  • Klachten
  • Technische gegevens (voor het opzetten/bewerken van een website)
  • Financiële gegevens
  • Tijds- en locatieregistratie

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Heb je contact met ons opgenomen en ben je géén klant van ons geworden, of ben je na een sollicitatie niet bij ons in dienst getreden, dan bewaren we je persoonsgegevens maximaal één jaar. Ben je wél klant geworden, of in dienst getreden, dan bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst zolang als je klant bent/in dienst bent en voor een periode van maximaal zeven jaar na einde klantrelatie/dienstverband. Wij voldoen hiermee aan de wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst. In die periode gebruiken we je persoonsgegevens voor de afhandeling van de overeenkomst en om je incidenteel te benaderen met de vraag om weer klant te worden of weer in dienst te komen.

Verwerken wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

V.O.F. Wentelwereld verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens, tenzij dat door de wet is toegestaan. Vraag je ons om bijzondere persoonsgegevens over je vast te leggen of maak je deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming

V.O.F. Wentelwereld neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van V.O.F. Wentelwereld) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

V.O.F. Wentelwereld verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dit betekent dus dat wij je gegevens nooit zullen verkopen. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing; gegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn. Wij sluiten een bewerkersovereenkomst met alle bedrijven die jouw gegevens verwerken voor een opdracht om eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en bescherming te bereiken die je ook van ons gewend bent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt een aantal rechten als het gaat om de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Hieronder kan je per onderdeel lezen wat je rechten zijn.

Recht op inzage van je persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je worden verwerkt en voor welke doelen die gegevens worden gebruikt.

Recht op rectificatie van je persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen als deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Recht op gegevenswissing (‘vergetelheid’)
Je kunt ook een verzoek doen aan ons om je gegevens te verwijderen. Wij hoeven hier niet altijd aan te voldoen. Als je je toestemming intrekt hoeven wij je gegevens niet te verwijderen als er een andere rechtsgrond is voor de verwerking. Bijvoorbeeld omdat wij wettelijk verplicht zijn je gegevens te bewaren of omdat de gegevens nodig zijn om diensten aan je te kunnen leveren.

Recht van bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens
Je kan bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens vanwege je specifieke situatie. Dit is alleen van toepassing voor verwerkingen onder de grondslag gerechtvaardigd belang.

Recht op beperking van het gebruik van je persoonsgegevens
Als je denkt dat de verwerking van je gegevens door V.O.F. Wentelwereld onrechtmatig is of als wij je gegevens niet langer nodig hebben, maar je wilt zelf dat deze gegevens niet worden gewist, dan kun je een verzoek tot beperking van de verwerking doen. Je gegevens blijven dan opgeslagen maar worden in principe verder niet gebruikt. Het verzoek tot beperking kan ook worden gedaan als je nog wacht op een controle van je gegevens of op een antwoord op je verzet tegen het gebruik.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (ook wel het recht op dataportabiliteit genoemd)
Je kunt ons een verzoek doen om de gegevens die wij van jou hebben ook zelf (elektronisch) te verkrijgen of V.O.F. Wentelwereld als verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Als je ons een verzoek stuurt over één van deze rechten, zullen wij hier binnen vier weken op reageren. Je kunt je verzoek doen per post of digitaal. Stuur je verzoek per post aan V.O.F. Wentelwereld o.v.v. ‘Privacy’ schriftelijk naar Bredasestraat 15, 4611 CE Bergen op Zoom, óf gebruik het contactformulier en zet bij bericht duidelijk dat het gaat om ‘Privacy’. In het verzoek moet je zoveel mogelijk specificeren op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. Ook moet je je verzoek voorzien van je naam, adres en telefoonnummer.

Voordat we aan je verzoek kunnen voldoen, zijn we wettelijk verplicht je te identificeren. We vragen je dan, een kopie van je identiteitsbewijs naar ons toe te sturen. Er zijn verschillende mogelijkheden om een kopie van je identiteitsbewijs te maken zonder dat je pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) worden mee gekopieerd. Wil je weten hoe je dit moet doen? Kijk dan voor meer informatie op deze speciale pagina van de overheid.

Zijn je persoonsgegevens (be)veilig(d)?

V.O.F. Wentelwereld neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo kan V.O.F. Wentelwereld bijvoorbeeld gebruik maken van encrypties, toegangscodes en pseudonimisering van persoonsgegevens. Wij maken altijd een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wentelwereld.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

V.O.F. Wentelwereld gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  Lees hier precies hoe je deze cookies moet verwijderen, óf browsergegevens moet wissen.

Kan V.O.F. Wentelwereld dit document wijzigen?

Ja, ons privacy- en cookiestatement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen optreden in de wet of in onze diensten, kunnen die gevolgen hebben voor de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken. In dat geval wordt het privacy en cookiestatement aangepast en informeren wij je daarover. De meest actuele versie van ons privacy statement kun je steeds terugvinden op deze website. Onder de titel van deze pagina vind je de datum waarop dit statement voor het laatst is aangepast.